Prof. Dr. Nevin ERK

Prof. Dr. Sibel A. ÖZKAN

Prof. Dr. Erdal DİNÇ

Prof. Dr. Bengi USLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. İ. Murat PALABIYIK

Doç. Dr. Burcu DOĞAN TOPAL

Doç. Dr.  Özgür ÜSTÜNDAĞ

Yard. Doç. Dr. Saadet DERMİŞ

Araş. Gör. Dr. M. Gökhan ÇAĞLAYAN

Araş. Gör. Dr. Burçin BOZAL PALABIYIK

Araş. Gör. Dr. Sevinç KURBANOĞLU

Araş. Gör. Engin ER

Araş. Gör. Zehra Ceren ERTEKİN

Araş. Gör. Ali Kemal ATEŞ

Araş. Gör. Leyla KARADURMUŞ

Uzm. Göksu ÖZÇELİKAY