(Doktora dersleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 • ELEKTROANALİTİK KİMYADA İLERİ KONULAR (TEORİK)

 • ELEKTROANALİTİK KİMYADA İLERİ KONULAR (PRATİK)

 • İLAÇ ANALİZLERİ I (TEORİK)

 • İLAÇ ANALİZLERİ I (PRATİK)

 • VOLTAMETRİ POLAROGRAFİ I (TEORİK)

 • VOLTAMETRİ POLAROGRAFİ I (PRATİK)

 • VOLTAMETRİ POLAROGRAFİ II (TEORİK)

 • VOLTAMETRİ POLAROGRAFİ II (PRATİK)

 • ANALİTİK KİMYADA İLERİ KONULAR I

 • ANALİTİK KİMYADA İLERİ KONULAR II

 • ORGANİK KİMYA

 • ANALİTİK KİMYADA DENEYSEL TASARIM OPTİMİZASYONU 

 • MODİFİYE ELEKTROTLAR (TEORİK) 

 • MODİFİYE ELEKTROTLAR (PRATİK)

 • SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZLER TEORİK 

 • SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZLER PRATİK

 • İLAÇ ANALİZLERİ II (TEORİK)

 • İLAÇ ANALİZLERİ II (PRATİK)

 • KOMPLEKS KİMYASI 

 • BİYOLOJİK SİSTEMLERDE İLAÇ ETKİSİNİN FİZİKOKİMYASAL PRENSİPLERİ 

 • KOLLOİD KİMYASI 

 • RADYOKİMYASAL ANALİZ 

 • KEMOMETRİ (TEORİK) 

 • KEMOMETRİ (PRATİK)