Analitik Kimya Anabilim Dalı 1960 yılından beri fakültemiz eğitim programında yer almaktadır. Başlangıçta, bölümde sadece bir öğretim üyesi varken şu anda beş profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent ve dokuz araştırma görevlisi anabilim dalında görev yapmaktadır. Bahsedilen zaman dilimi içerisinde iki öğretim üyesi emekli olmuştur.

      Analitik Kimya’da temel araştırma alanı ilaç analizleridir. Bu amaçla, ilaç hammaddelerine yönelik yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu geliştirilen yöntemlerin hem ticari preparatların hem de kliniksel örneklerin rutin analizlerinde kullanılabilir hale getirilmesi için çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda spektrofotometrik, kromatografik, elektrokimyasal ve kemometrik yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca ilaç etken maddelerin mekanizma çalışmaları için elektrokimyasal yöntemlerden yararlanılmaktadır.  

      Anabilim dalımızın kendi bünyesindeki cihazlar (UV-GB Spektrofotometresi, HPLC, Spektroflorimetre, Kapiler Elektroforez, Potansiyostat/Galvanostat vs.) ile fakültemiz bünyesinde bulunan merkez laboratuvarı’ndaki diğer aletlerden de yaralanılarak uluslararası literatüre giren araştırmalar yapılmaktadır.

      Analitik kimya ve ilaç analizi alanında özümsenmiş temel bilgilere sahip, ilgili konularda fikir üretip, araştırma projeleri geliştirebilen ve endüstrinin sorunlarına çözüm üretebilen insan yetiştirmek hedeflenmiştir.