ANABİLİM DALI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Degol Cd. No:4 Posta Kod:06560 Yenimahalle, Ankara

Tel: (0312) 203 31 70HaritaAdresFakülte

Fax: (0312) 213 10 81

e-mail: akimya@pharmacy.ankara.edu.tr