(Yüksek Lisans dersleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 • ENSTRUMENTAL ANALİZ I TEORİK

 • ENSTRUMENTAL ANALİZ I PRATİK

 • ECZACILIKTA ANALİZ YÖNTEMLERİ TEORİK

 • ECZACILIKTA ANALİZ YÖNTEMLERİ PRATİK

 • ECZACILIKTA FİZİKOKİMYA

 • LABORATUVAR BİLGİSİ TEORİK

 • LABORATUVAR BİLGİSİ PRATİK

 • ANALİTİK KİMYADA HESAPLAMALAR

 • ELEKTROANALİTİK KİMYA I TEORİK

 • ELEKTROANALİTİK KİMYA I PRATİK

 • AYIRMA TEKNİKLERİ TEORİK

 • AYIRMA TEKNİKLERİ PRATİK

 • ENSTRUMENTAL ANALİZ II

 • ANALİTİK KİMYADA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

 • ÇÖZELTİLERDE MADDE TAŞINMASI

 • ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • ANALİTİK KİMYADA BİLGİSAYAR KULLANIMI

 • ELEKTROFORETİK OLAYLAR